New

4" Round x 2-1/4"H Stoneware Bowl, White Reactive Glaze

A21103132
Subcategory: Tableware

4" Round x 2-1/4"H Stoneware Bowl, White Reactive Glaze (Each One Will Vary)